Diverse

Skal dine børn overtage virksomheden efter dig?

Photo by Pixabay on Pexels.com
1.09Kviews

Hvis du går med drømmen om, at familiens virksomhed skal føres videre af næste generation, og at dine børn skal gå i dine fodspor, kan du med fordel allerede nu overveje hvilken model for generationsskifte, der passer til netop jeres omstændigheder. Der er nemlig en række forhold, som skal overvejes og afvejes, før beslutningerne, om hvordan generationsskiftet skal foregå, træffes endeligt.

 

Generationsskifte

I kan som familie have en række indvendinger og ønsker, såsom testamenter og ægtepagter, men der er samtidig nogle formelle krav og regler, der skal medtænkes, blandt andet skattemæssige forhold og afgifter, samt nogle konkrete arve- og gaveregler, der skal tages hensyn til i overdragelsen. En god huskeregel er at begynde i god tid, for generationsskifter tager tid.

Sæt jer ned sammen og få talt det hele igennem. Hvilke forventninger har I indbyrdes til hinanden, hvordan skal jeres roller være fremadrettet, og vigtigst af alt er det måske at få de økonomiske forventninger og muligheder talt igennem. En mulighed er at hente rådgivning fra eksterne eksperter, som har styr på de juridiske muligheder i forbindelse med generationsskifte.

 

Successionsmuligheden

 

Når man skal overdrage en virksomhed til et familiemedlem, har man mulighed for at benytte sig af den generationsskiftemodel der hedder succession. Successionsmodellen er en mulighed ved følgende forhold:

  • Køber er barn af ejeren
  • Køber er svigerbarn af ejeren
  • Køber er barnebarn af ejeren
  • Køber er nær medarbejder (herunder andre familiemedlemmer) i virksomheden/af ejeren

Det primære i successionsmodellen er, at køber overtager sælgers skatteforpligtigelser. I et eksempel kunne der tegnes en familie, hvor køber (barnet) betaler den andel af skat, som sælger (faderen) skulle have betalt i forbindelse med overdragelsen af virksomheden. På den måde er der efterfølgende mulighed for, at en del af købesummen i stedet registreres som ’gave’, som netop har en betydelig lavere beskatning end et almindeligt prisnedslag.

 

 

Leave a Response